Non-Resident Nepalese Association Belgium
"For Nepali, By Nepali"
Nepal - Belgium

Non-Resident Nepalese Association Belgium

गैर आवासीय नेपाली संघ, बेल्जियमको प्रारम्भिक पञ्जिकृत सदस्य १७८९

गैर आवासीय नेपाली संघ बेल्जियमको सदस्यता वितरण तथा नविकरण मिति १८ मे २०११ का दिन समाप्त भयो । एनआरएन कार्यलयमा दर्ता भएको प्रारम्भिक तथ्याँक अनुसार १७८९ पञ्जिकृत सदस्यहरु कार्यँलयको अभिलेखमा दर्ता भएको सवैका लागि जानकारी गराइन्छ । साथै रित नपुगेका फारमहरुको सम्बन्धमा समय तोकिने छ । तोकिएको समय सम्ममा नपुग कागजात तथा अन्य आवश्यक कुराहरु उपलब्ध हुन नसकेमा सदस्यताको लागि अयोग्य ठहर गरिने कुरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

लिलाधर पन्त
संयोजक
सदस्यता वितरण तथा नविकरण समिति
१८ मे २०११

बेल्जियम समाचार

बिचार तथा विश्लेषण