Non-Resident Nepalese Association Belgium
"For Nepali, By Nepali"
Nepal - Belgium

Non-Resident Nepalese Association Belgium

आईसीसी सदस्य

NRN ICC Representative from Belgium

 

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको तर्फ बाट गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रीय समन्वय परिषद सदस्यमा २०१५-२०१७ सम्मको लागी प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली

क्र.सं.

पद

नाम

सम्पर्क नं.

ईमेल

आई सी सी सदस्य

नेत्रबहादुर मगर

 

 

आई सी सी सदस्य

चीजकुमार श्रेष्ठ

 

 

 

गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद बेल्जियमको तर्फ बाट  गैर आवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रीय समन्वय परिषद सदस्यमा २०१३-२०१५ सम्मको लागी प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको नामावली

क्र.सं.

पद

नाम

सम्पर्क नं.

ईमेल

आई सी सी सदस्य

शिव कुमार बरुवाल

००३२४८६९३३७३५

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

आई सी सी सदस्य

श्रीमती जानकी गुरुङ

००३२४८५९३२९४८

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

एन.आर.एन. बेल्जियमबाट सन् २०११  देखि २०१३  सम्मका लागि एन.आर.एन. आइसीसी अर्न्तगत प्रतिनिधित्व गर्ने

आई सी सी सदस्यहरु

- अर्जुन कुमार श्रेष्ठ

- पेम्बा गेल्बु शेर्पा

- रबिन्द्र मान श्रेष्ठ

 

एन.आर.एन. बेल्जियमबाट सन् २००९ देखि २०११ सम्मका लागि एन.आर.एन. आइसीसी अर्न्तगत प्रतिनिधित्व गर्ने

एन.आ.एन. आइृसीसी सदस्य

- श्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ

 

ए.आर.एन. बेल्जियमबाट सन् २००७ देखि २००९ सम्मका लागि एन.आर.एन. आइसीसी अर्न्तगत प्रतिनिधित्व गर्न एन.आर.एन. बेल्जियमका सदस्यहरुको नामावी यस प्रकार रहको छ ।

एन.आ.एन. आइृसीसी सदस्य

- श्री रविन्द्रमान श्रेष्ठ

यूरोपियन सह-संयोजिका

- श्रीमति जानकी गुरुङ्ग

बेल्जियम समाचार

बिचार तथा विश्लेषण